[For English] 

Algemene voorwaarden van ASP Adventure 

1. Groepsgrootte 

Bij deelname als groep (vanaf 10 betalende personen) geniet u een aantal voordelen: 

- u kunt alle programma’s boeken 

- in overleg met ASP Adventure een starttijd kiezen 

- er sluiten geen andere mensen bij de groep aan 

Indien u een reservering maakt voor een groep kleiner dan 10 personen kunt u: 

- via de website BOEKEN (1-9 p.) het gewenste programma boeken 

- inschrijven op vooraf vastgestelde tijden 

Van de verschillende inschrijvingen vormt ASP Adventure groepen van maximaal 12 deelnemers. 

2. Programma aanbod 

Zowel voor groepen vanaf 8 betalende personen als groepen kleiner dan 10 personen is ASP Adventure geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag en in de Nederlandse schoolvakanties 7 dagen per week. 

3. Minimum leeftijden en lengte. 

- Voor de onderdelen grottentocht, culturele (wandel) tocht en wandeloriëntatie tocht: 6 jaar 

- Voor de onderdelen grotbiken, survival, mountainbiketocht en steptocht: minimaal 1.40 meter  (het is helaas niet mogelijk om achterop mee te rijden) 

- Voor het onderdeel klautertocht: minimaal 1.30 meter 

- Voor het onderdeel scootertocht is een rijbewijs of bromfietscertificaat verplicht 

4. Verbod 

Gebruik van alcohol vooraf en tijdens het programma is ten strengste verboden. ASP Adventure neemt geen enkele verantwoordelijkheid indien de deelnemers vooraf alcohol hebben genuttigd. 

ASP Adventure heeft het recht om deelname aan het programma te weigeren aan deelnemers waarvan geconstateerd wordt dat zij vooraf alcohol hebben gebruikt, overigens zonder dat de deelnemers dan recht hebben op restitutie van betaalde gelden. De deelnemers mogen tijdens het verblijf in de grotten niet roken. 

5. Reservering 

Uw reservering is definitief en bindend vanaf: 

- Groepen vanaf 10 (betalende) personen: na het terug sturen van de getekende offerte 

- Groepen < 10 personen: na online reserveren door akkoord te geven op de voorwaarden tijdens het boeken 

Na reservering volgt een bevestiging per mail van ASP Adventure. 

Aanmelding op locatie: Er dient ten alle tijden een volwassen persoon (minimaal 18 jaar) aanwezig te zijn bij aankomst op onze locatie om de groep aan te melden en in te schrijven. 

6. Wijzigingen deelnemersaantal 

De klant kan bij ASP Adventure tot 8 dagen voor aanvang van het programma, tot uiterlijk 16.00 uur, het aantal deelnemers wijzigen. Indien het aantal personen van de gewijzigde overeenkomst meer dan 20% lager is dan de eerdere overeenkomst, zijn over het verschil annuleringskosten verschuldigd. Zie punt 7.1 

7. Annulering door de klant. 

De klant kan de overeenkomst alleen schriftelijk annuleren bij ASP Adventure BV met in acht neming van de geldende voorwaarden. De datum van ontvangst van het schriftelijk bericht bij ASP Adventure geldt als annuleringsdatum. 

7.1 Annuleringskosten 

Bij annulering door de klant is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan ASP Adventure: 

  1. a. tot 56 dagen voor aanvang: 10% van de arrangementsprijs 
  2. b. van 56 tot 28 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs 
  3. c. van 28 tot 8 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs 
  4. d. binnen 8 dagen voor aanvang: 100% van de arrangementsprijs 

 

Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement. 

Indien u geen enkel risico wilt lopen, raden wij u aan een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten bij uw bank of de Recron. 

8. Veiligheid en eigen verantwoordelijkheid 

ASP Adventure staat in voor de veiligheid van de in het programma gebruikte materialen en zekeringen. Uiteraard dienen de deelnemers de instructies van de begeleiders / instructeurs onvoorwaardelijk op te volgen. Indien de instructies niet worden opgevolgd en/of onvoldoende in acht worden genomen, kan ASP Adventure geen enkele verantwoordelijkheid accepteren. 

Hoewel recreatief, is er bij de arrangementen sprake van een sportprogramma. Voor eventuele sportblessures is ASP Adventure dan ook niet aansprakelijk. Wat dat betreft neemt iedereen deel op eigen risico. Medische klachten dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden, zodat onze begeleiders daar rekening mee kunnen houden. 

De organisator van een groep is verantwoordelijk voor het uitdragen van de voorwaarden die gelden bij ASP Adventure aan alle groepsleden die deelnemen aan een programma. Iedereen die deelneemt dient voor aanvang een verwachtingspatroon van de activiteit te hebben. 

9. Gereserveerde tijden 

Indien de deelnemer(s) te laat arriveren voor de aanvang van het gereserveerde programma (zie voor de juiste aanvangstijd de schriftelijke bevestiging), kan ASP Adventure niet meer garant staan voor de uitvoering van het totaal gereserveerde programma. Gezien de reservering van andere groepen en/of materialen en/of begeleiding kunnen wij de aangegeven tijden niet overschrijden. In de praktijk betekent dit een inkorting van het programma, zonder restitutie van de afgesproken prijzen of (in het ergste geval) dat u niet meer deel kunt nemen aan het programma. Onze medewerkers kunnen deelname op alternatieve tijden en/ of data met u bespreken. 

10. ASP Adventure als VeBON lid. 

ASP Adventure is lid van de VeBON (Vereniging Buitensport Ondernemingen Nederland). Als zodanig hanteren wij op al onze overeenkomsten, voor zover hierboven niet genoemd, de algemene voorwaarden van de VeBON. 

(Deze zijn op verzoek verkrijgbaar via onze reserveringsafdeling en / of te lezen op onze website www.aspadventure.nl ) 

Privacyverklaring ASP Adventure 

ASP Adventure verwerkt dagelijks persoonsgegevens en is verwerkingsverantwoordelijke hiervan. ASP Adventure houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. ASP Adventure is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. ASP Adventure is gevestigd te Oud- Valkenburg 2A, 6305 AB, Schin op Geul. Het KVK nummer is 14060743. Je kunt ons bereiken onder het telefoonnummer +31 43 604 06 75 of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Doeleinden van de gegevensverwerking 

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Wanneer je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard tot zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Klikgedrag en bezoekgegevens 

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Social media 

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door middel van code die wordt aangeleverd door het specifieke social media platform zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van elk social media platform (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien hoe zij de op deze manier verkregen gegevens verwerken. 

Nieuwsbrief 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws omtrent onze diensten, eventuele uitbreidingen en kortingsacties. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Gebruik van cookies 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kan het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. 

Werknemers 

Wij verwerken zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens van werknemers. Dit geschiedt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op wettelijke grondslagen en, in voorkomend geval, op grond van uitdrukkelijke toestemming, gegeven door de werknemer. 

Sollicitanten 

Wij verwerken algemene persoonsgegevens van sollicitanten, zoals naam, adres en e-mailadres, telefoonnummer via e-mail, per post of telefonisch. Daarnaast verwerken wij zaken als opleiding en opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis. Het betreft enkel gegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure relevant zijn. 

Bewaartermijn 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal ASP Adventure jouw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren. 

Inzage, correctie en recht van verzet 

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: 

ASP Adventure Oud Valkenburg 2a 6305 AB Schin op Geul 

Aanpassen Privacy Statement 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 

September 2019