1. Groepsgrootte

Deelnemen met een groep vanaf 10 personen heeft de volgende voordelen:

 • Jullie kunnen alle programma's boeken;
 • Jullie kunnen het hele jaar door (m.u.v. maandagen) boeken;
 • Er sluiten geen andere mensen bij jullie groep aan;
 • Wij kunnen maatwerk leveren en jullie kunnen arrangementen zoals lekkere Limburgse koffie met vlaai, een verzorgde lunch of heerlijk diner bijboeken.

Deelnemen met een groep kleiner dan 10 personen heeft de volgende voordelen:

 • De maximale groepsgrootte bestaat uit 15 personen;
 • Onze favoriete programma's zoals het Grotbiken, Grotbiken in de tijd en de Grotklautertocht kunnen al worden gereserveerd vanaf 1 persoon;
 • De activiteiten vinden plaats in het weekend of in schoolvakanties en kunnen worden geboekt op vooraf ingestelde tijden.

2. Programma-aanbod

Voor groepen vanaf 10 betalende personen is ASP Adventure geopend van dinsdag t/m zondag.
Voor groepen kleiner dan 10 personen is ASP Adventure geopend in de weekenden en in schoolvakanties ook door de week.

3. Minimum leeftijden en lengte

 • Voor de onderdelen Grottentocht, Culturele Wandeltocht en Wandel Ori├źntatietocht: minimum leeftijd van 6 jaar;
 • Voor de onderdelen Grotbiken, Survival, Mountainbiketocht en Steptocht: minimumlengte van1.40m;
 • Voor het onderdeel Grotklautertocht: minimumlengte van 1.30m;
 • Voor het onderdeel Scootertocht is een rijbewijs of bromfietscertificaat verplicht.

4. Verbod 

In de grotten geldt een rook, alcohol en drugs verbod. ASP Adventure behoudt zich het recht om deelname aan het programma te weigeren aan deelnemers die vooraf of tijdens het programma alcohol of drugs genuttigd hebben, zonder dat de deelnemers dan recht hebben op restitutie van de betaalde gelden.

5. Reservering

Voor groepen groter dan 10 deelnemers:
Zodra je de getekende offerte retour heeft gestuurd, wordt het contract bindend en is de deelnemer ASP Adventure de kosten op de offerte verschuldigd. Tot 8 dagen voor aanvang van de groepsactiviteit mag het personenaantal nog 20% kosteloos naar beneden gewijzigd worden. Houd er echter rekening mee dat een groep altijd voor een minimum van 10 personen betaalt, ook wanneer er minder dan 10 personen zouden deelnemen. ASP Adventure zal de reservering per mail bevestigen.

Aanmelding op locatie: Er dient te allen tijde een volwassen persoon (18 jaar of ouder) aanwezig te zijn bij aankomst op onze locatie om de groep aan te melden en in te schrijven.

6. Wijzigingen deelnemersaantal 

De klant mag tot 8 dagen voor aanvang van het programma, tot 17.00 uur, het aantal deelnemers wijzigen. Het deelnemersaantal mag niet meer dan 20%  naar beneden afwijken van het in eerste instantie opgegeven aantal deelnemers. Wanneer de wijziging echter een afwijking van meer dan 20% dan de eerdere overeenkomst betreft, is de klant ASP Adventure deze kosten desondanks verschuldigd. Zie punt 7.1 voor meer informatie.

7. Annulering door de klant

De klant kan de overeenkomst alleen annuleren d.m.v. een aangetekende brief aan ASP Adventure BV. De datum van ontvangst van de brief door ASP Adventure geldt als annuleringsdatum. De brief mag naar ons postadres, ook wel kantooradres gestuurd worden.

7.1 Annuleringskosten

Bij annulering door de klant is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan ASP Adventure:

a. tot 56 dagen voor aanvang: 10% van de arrangementsprijs;
b. van 56 tot 28 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;
c. van 28 tot 8 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;
d. binnen 8 dagen voor aanvang: 100% van de arrangementsprijs.

Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement. Indien je geen enkel risico wil lopen, raden wij  aan een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten bij uw bank of recreatieverzekeringen.nl.

8. Veiligheid en eigen verantwoordelijkheid

ASP Adventure staat in voor de veiligheid van de in het programma gebruikte materialen en zekeringen. Uiteraard dienen de deelnemers de instructies van de begeleiders / instructeurs onvoorwaardelijk op te volgen. Indien de instructies niet worden opgevolgd en/of onvoldoende in acht worden genomen, kan ASP Adventure geen enkele verantwoordelijkheid accepteren.

Hoewel recreatief, is er bij de arrangementen sprake van een sportprogramma. Voor eventuele sportblessures is ASP Adventure dan ook niet aansprakelijk. Wat dat betreft neemt iedereen deel op eigen risico. Wij adviseren je eventuele medische klachten vooraf kenbaar te maken zodat onze begeleiders daar rekening mee kunnen houden.

9. Gereserveerde tijden

Indien de deelnemer(s) te laat arriveren voor de aanvang van het gereserveerde programma (zie voor de juiste aanvangstijd de schriftelijke bevestiging), kan ASP Adventure niet meer garant staan voor de uitvoering van het totaal gereserveerde programma. Gezien de reservering van andere groepen en/of materialen en/of begeleiding kunnen wij de aangegeven tijden niet overschrijden. In de praktijk betekent dit een inkorting van het programma, zonder restitutie van de afgesproken prijzen of (in het ergste geval) dat je niet meer kunt deelnemen aan het programma. Onze medewerkers kunnen deelname op alternatieve tijden en/ of data met je bespreken.

10. ASP Adventure als VeBON lid

ASP Adventure is lid van de VeBON ( Vereniging Buitensport Ondernemingen Nederland ). Als zodanig hanteren wij op al onze overeenkomsten, voor zover hierboven niet genoemd, de algemene voorwaarden van de VeBON.
(Deze zijn op verzoek verkrijgbaar via onze reserveringsafdeling en/of te lezen op onze website www.aspadventure.nl ).